CÔNG TY BAO BÌ

http://amtco.vn


Giới thiệu về công ty

Giới thiệu đôi nét về công Ty
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH MINH THÀNH ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 2011
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Sản xuất kinh doanh bao bì carton, bao bì offset.

Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, vật tư ngành in.
Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành in.
Kinh doanh các loai giấy Douplex, Ivory, Bristol, Couche,…
 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second